אודות הקרן
הגשת תביעה
שרותים באינטרנט
הורדת טפסים
הצעות ומכרזים
דוחות
צור קשר
אודות הקרן
מבנה ארגוניתקנון הקרןאמנת שירות


קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
קרנית הינה תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975.
חלק מפרמיית ביטוח החובה מופרש לקרן, למימון פעולותיה.

קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם, במקרים המנויים בחוק והבולטים בהם:

  1. נפגעי תאונות "פגע וברח" .
  2. נפגעים מרכב שהיה נהוג ע"י נהג חסר רשיון נהיגה, מרכב גנוב, מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה  (דוגמת עסק של הסעת נוסעים בשכר) נפגעים ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום הפרמיה).
  3. נפגעים מרכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח אשר נכנסה להליכי פירוק.

חיפוש:

הודעות מכרזים:
 
מכרז פומבי 1/14 למתן שרותי ייצוג משפטי - בתאריך 11/11/2015 פורסמה רשימת מציעים זוכים ורשימת מציעים זוכים בעתודה.