אודות הקרן
הגשת תביעה
שרותים באינטרנט
הורדת טפסים
ארכיון מכרזים סגורים
הצעות ומכרזים
דוחות
צור קשר
מבנה ארגוני

לקרן מינהלה המתמנה על ידי שר האוצר.
 
יו"ר מנהלת קרנית:
מר יואל נוה - משרד האוצר
 
חברי מנהלת קרנית:
עו"ד נטע דורפמן - רביב - חברה חיצונית
עו"ד תמר קלהורה - משרד המשפטים
מר אייל בן-שלוש - חבר חיצוני
עו"ד אפרת פרוקציה  - משרד האוצר
עו"ד אסתר דלל- חברה חיצונית
 
ועדות המנהלה:
ועדת ביקורת
ועדת השקעות
ועדת תביעות
 
הנהלת הקרן:
מנכ"ל - רו"ח איתן השחר
מנהלת מחלקת תביעות - עו"ד ליטל כספי
חשב הקרן - רו"ח אייל אליוביץ
עוזרת מנכ"ל ומנהלת משאבי אנוש - גב' חיה ליפסון
 


חיפוש:

הודעות מכרזים:
 
מכרז 2/17 - מענה על שאלות הבהרה - פורסם בתאריך 13/11/2017
 
מכרז 2/17 ניהול ובקרת סיכונים של תיק ההשקעות - פורסם ביום 31/10/2017
 
התפרסמה בתאריך 01/02/2018 הודעה על החלטה להתקשר עם חוקר פרטי