אודות הקרן
הגשת תביעה
שרותים באינטרנט
הורדת טפסים
ארכיון מכרזים סגורים
הצעות ומכרזים
דוחות
צור קשר
ערכת מסמכים

להורדת ערכת מסמכים בדבר אופן בירור ויישוב תביעה עדכנית  לחצו כאן
 
טופסי ויתור על סודיות רפואית, בהתאם לפרק ה' לערכת המסמכים
להורדת טופס ויתור על סודיות רפואית לבגיר לחצו כאן
להורדת טופס ויתור על סודיות רפואית לקטין לחצו כאן
להורדת טופס ויתור על סודיות רפואית לחסוי לחצו כאן
להורדת טופס ויתור על סודיות רפואית ליורשים לחצו כאן
 
מהדורות קודמות של ערכת המסמכים:
להורדת ערכת מסמכים "מהדורה 1" (מ-01.03.12 עד 08.12.13) לחצו כאו
 
להורדת ערכת מסמכים "מהדורה 2" (מ-09.12.13 עד 31.08.16)  לחצו כאן
 
להורדת ערכת מסמכים "מהדורה 3" (מ-01.09.16 עד 31.12.16)  לחצו כאן


חיפוש:

הודעות מכרזים:
 
מכרז 2/17 - מענה על שאלות הבהרה - פורסם בתאריך 13/11/2017
 
מכרז 2/17 ניהול ובקרת סיכונים של תיק ההשקעות - פורסם ביום 31/10/2017
 
התפרסמה בתאריך 01/02/2018 הודעה על החלטה להתקשר עם חוקר פרטי