אודות הקרן
הגשת תביעה
שרותים באינטרנט
הורדת טפסים
ארכיון מכרזים סגורים
הצעות ומכרזים
דוחות
צור קשר
טופס קבלת מידע אודות מבטח

מסירת מידע ע"י קרנית אודות שם מבטח ומספר הפוליסה של רכב  נעשית מכח  תיקון לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מספר 21) התשס"ח-2008 סעיף 15א1 ותקנות על פיו שנחתמו ע"י שר האוצר והקובעות מי זכאי לקבל את המידע.

לתשומת לב:
הבדיקה תתבצע רק לגבי פוליסות ששולמו החל מ-01.01.2003

עלות טיפול בבקשה לנפגע, ב"כ הנפגע או מיופה כוחו הינה 10 ₪.  עלות טיפול בבקשה לגוף זכאי הינה 40 ₪.

ביצוע התשלום הינו תנאי לטיפול בבקשה גם אם לא ימצא מידע  במאגר המידע שבקרנית.

יש לשלם את הסכום בבנק הדואר , לפקודת קרנית – קרן פיצוי נפגעי תאונות דרכים, חשבון מספר  8289488 

יש למלא את טופס הבקשה  ולשלוח בדואר בצירוף ספח "הודעת הזיכוי" של השובר, לקרנית לת.ד. 37505 ת"א מיקוד 61374

לחצו כאן להורדת "בקשת נפגע (כולל ב"כ הנפגע או מיופה כוחו) לקבלת מידע אודות מבטח"

לחצו כאן להורדת "בקשת גוף לקבלת מידע אודות מבטח"חיפוש:

הודעות מכרזים:
 
מכרז 2/17 - מענה על שאלות הבהרה - פורסם בתאריך 13/11/2017
 
מכרז 2/17 ניהול ובקרת סיכונים של תיק ההשקעות - פורסם ביום 31/10/2017
 
התפרסמה בתאריך 01/02/2018 הודעה על החלטה להתקשר עם חוקר פרטי