קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

קרנית הינה תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975.
חלק מפרמיית ביטוח החובה מופרש לקרן, למימון פעולותיה.

קרנית מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם, במקרים המנויים בחוק והבולטים בהם:

1. נפגעי תאונות "פגע וברח" .

2. נפגעים מרכב שהיה נהוג ע"י נהג חסר רשיון נהיגה, מרכב גנוב, מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה  (דוגמת עסק של הסעת נוסעים בשכר) נפגעים ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום הפרמיה).

3. נפגעים מרכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח אשר נכנסה להליכי פירוק.

שירותים מקוונים

איתור מבטח לרכב

בקישור זה ניתן לבצע שאילתה לאיתור מידע אודות שם מבטח ומספר פוליסת ביטוח חובה שהנפיק מבטח לכלי רכב.
המידע יימסר  למי שזכאי לקבלו בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע 2010.

לעיון בתקנות לחץ כאן

הבדיקה תתבצע רק לגבי פוליסות ביטוח חובה ששולמו החל מ - 01/01/2003

הגשת תביעה

בקישור זה ניתן לעיין בערכת המסמכים בדבר אופן בירור ויישום תביעה, 
למלא טפסים נחוצים לצורך הגשת התביעה ולעיין בתקנון קרנית.