מבנה ארגוני

לקרן מנהלה המתמנה על ידי שר האוצר.
 
יו"ר מנהלת קרנית:
 
חברי מנהלת קרנית:
עו"ד נטע דורפמן - רביב - חברה חיצונית
עו"ד תמר קלהורה - משרד המשפטים
מר אייל בן-שלוש - חבר חיצוני
עו"ד אפרת פרוקציה  - משרד האוצר
עו"ד אסתר דלל - חברה חיצונית
 
ועדות המנהלה:
ועדת ביקורת
ועדת השקעות
ועדת תביעות
 
הנהלת הקרן:
מנכ"ל - רו"ח איתן השחר
מנהלת מחלקת תביעות - עו"ד ליטל כספי
חשב הקרן - רו"ח אייל אליוביץ
עוזרת מנכ"ל ומנהלת משאבי אנוש - גב' חיה ליפסון