אמנת שירות

התקנון בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם

לחצו כאן להורדת אמנת שירות לקוח

תוכנת Acrobat Reader
אם במחשב שלך מותקנת כבר תוכנת Acrobat Reader אין צורך להתקנה שוב.
אם התוכנה אינה מותקנת במחשב שלך, יש לבצע את התקנה.
לחץ כאן להורדת התוכנה למחשב