פניה באמצעות האתר

  1. הפניה באמצעות האתר אינה לצורך ייעוץ משפטי.
  2. לצורך הגשת תביעה לפיצוי בגין תאונת דרכים, ניתן לפתוח לשונית "הגשת תביעה", שם יש לעיין בערכת המסמכים, ובמידת הצורך למלא טופס תביעה.
  3. פניה באמצעות האתר אינה מהווה תחליף להגשת תביעה באמצעות "טופס תביעה".