שירותים באינטרנט

המידע אודות שם מבטח ומספר פוליסה שהנפיק, ניתן ע"י קרנית מכח תיקון לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מספר 21) התשס"ח-2008 סעיף 15א1 ובתקנות על פיו ,הקובעות כי המידע ימסר למי שזכאי לקבלו תמורת תשלום בסך 10 ש"ח.

לחץ כאן לעיון בתקנות

לתשומת לב:
הבדיקה תתבצע רק לגבי פוליסות ששולמו החל מ-01.01.2003

שאילתת מבטח לרכב

במקרה של תקלה בשאילתת מבטח לרכב, יש לפנות בדוא"ל לכתובת hayal@karnit.co.il בצרוף צילום מסך של הודעת תקלה.

גוף זכאי יוכל לשלוח קובץ של רשימת רכבים לקבלת מידע על מבטח
כפוף לתקנות.
לחץ כאן לצורך הדפסת מבנה הקובץ

לחץ כאן לצורך הדפסת בקשת גוף לקבל מידע אודות מבטח בקובץ (ריכוז)