טופס קבלת מידע אודות מבטח

מסירת מידע ע"י קרנית אודות שם מבטח ומספר הפוליסה של רכב נעשית מכח תיקון לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מספר 21) התשס"ח-2008 סעיף 15א1 ותקנות על פיו שנחתמו ע"י שר האוצר והקובעות מי זכאי לקבל את המידע.

לתשומת לב:

 הבדיקה תתבצע רק לגבי פוליסות ששולמו החל מ-01.01.2003

לבירור פרטי הביטוח לכלי רכב בעלי מספרי רישוי מיוחדים (בני פחות מ- 5 ספרות או הכוללים תווים שאינם ספרות) יש לפנות בדוא"ל לכתובת  hayal@karnit.co.il

 עלות טיפול בבקשה לנפגע, ב"כ הנפגע או מיופה כוחו הינה 10 ₪. עלות טיפול בבקשה לגוף זכאי הינה 40 ₪.

ביצוע התשלום הינו תנאי לטיפול בבקשה גם אם לא ימצא מידע במאגר המידע שבקרנית.

יש לשלם את הסכום לפקודת קרנית – קרן פיצוי נפגעי תאונות דרכים באחד מהבנקים שלהלן:

א. בנק הדואר, חשבון מספר 8289488

ב. בנק הפועלים סניף 600 חשבון מספר 697292

יש למלא את טופס הבקשה ולשלוח בדואר בצירוף ספח "הודעת הזיכוי" של השובר, לקרנית לת.ד. 37505 ת"א מיקוד 6137401

לחצו כאן להורדת "בקשת נפגע (כולל ב"כ הנפגע או מיופה כוחו) לקבלת מידע אודות מבטח"

לחצו כאן להורדת "בקשת גוף לקבלת מידע אודות מבטח"